لعنت و نفرین

تعداد پاراگرف: 1

به حال آقای محمّد داعیه دار ختم سلسلهٔ آقای آدم چه تفاوتی دارد که ما ایشان را لعن و نفرین بفرستیم یا نه، در هر حال به گمان ما به حال ما امّا شاید توفیر داشته باشد که گمان می‌بریم نفرین و لعن از حقارت می‌جوشد. ۲۱:۱۲ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.