وضعییت Gardun.ir دو 2

تعداد پاراگرف: 4

دو سه روز قبلتر حساب اینستاگرام Instagram.com معررفی شده در پا برگ سایت Gardun.ir از Coexistian به Gardun.ir ویراست شد و این تغییر در پابرگ سایت نیز اعمال شد، گمان بردیم Co آغاز هم صدا با Cow به معنی گاو میش است و انگاشتیم تغییر آن مناسب است، تقریبا در همین مددت در حال ارسال پیام تا این زمان غالبا برای مراکز خبری، برخی از سیاستمداران، دانشگاه ها و هنرمندان جهت پیشنهاد همکاری در صورت تمایل ایشان برای جذب نیرو هستیم، ۲۰:۳۸ یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ فوریه ۵ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. “رجل” به “سیاستمداران” ویراست شد، ۲۱:۳۴. از ساعتی قبلتر اینستاگرام Instagram برای بیش از یکی دو دفعه ارسال پیام را مسدود داشته است، مسدود گشوده شد چند ارسال انجام گرفت از نو مسدود و گشوده و مسدود، گشوده و مسدود، شبیه چنین، ۲۲:۳۴. شماره موبایل به پابرگ افزوده شد، ۲۲:۴۴. “اساتید” حذف شد با اینحال در آن مقطع به گمان دست کم برای یک شخص استاد دانشگاه ارسال شده است و در خصوص دانشگاه ها به گمان برای برگه های مرتبط به دانشجویان ارسال شده است، دانشگاه ها این اطراف غالبا نا منظظم در موضوع برگه های رسمی در شبکه های مجازی به گمان رسیده اند، در خصوص هنرمندان دست کم دو شخص به نظر ارسال شده است، ۲۳:۴۵.

تاریخ سر رسید اجاره ی فضای میزبانی از دهم ماه شمسی به یازدهم تغییر یافته است، پیشتر دهم سر رسید بود و فرجه ی پرداخت تا حوالی ساعت بیست یا نوزده روز بعد یعنی یازدهم طول می کشید، ۱۵:۱۱ شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ دسامبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

بستر قالب سایت از قالب پیش فرض دو هزار و بیست و دو به قالب دو هزار و بیست و سه به روز رسانی شد، برای این فرآیند از همان قالب G بهره برده شده با استفاده از قابلییت قالب فرزند در WordPress وردپرس، این موضوع باعث شد بدون تغییر قالب و بر هم خوردن چینش طرراحی شده قالب به قالبی دیگر به روز رسانی شود. قبلتر به موضوع کلید محتوای عریض تر اشاره شده که با اسکرول خودکار مشکل پریدن از کلید بر طرف شده بود که تست آن موضوع در لوکال انجام گرفته بود و در سایت کارایی نداشت که به نظر آن نیز بر طرف شده است، عرض در محتوای منو نا مناسب بود به ترتیبی که کلید رفتن به انتهای برگ با وجود تنظیم ایشتایی وسط در وسط قرار نمی گرفت که دیسپلی Table برای Wrapper(در بر گیرنده ی محتوای منو) حذف و ساختار عرض محتوا در منو برای حالت تمام عرض از Padding(لایه ی کناری) بر Width(عرض) مستقر گشت، 23:23 پنج شنبه 10 آذر 1401 دسامبر 1 2022 در باغستان شهریار.

قبلتر در نوشته ی “وضعییت گردون” شاهد حذف محتوا بوده ایم از آن رو محتوای نوین را در این نوشته افزودیم، اسکرول خودکار به کلید محتوای عریض افزوده شد، قبلتر در هنگام زدن کلید محتوای عریض برای استفاده از تمام عرض صفحه نا خود آگاه فضای بیشتری ایجاد می شد و کلید به بالا تر از صفحه ی مورد روئت شحص کاربر می رفت، موضوع با ضمیمه ی اسکرول خودکار به افزونه ی Wider Content محتوای عریض بررسی، اجرا و تست شد، 23:36 دوشنبه 7 آذر 1401 نوامبر 28 2022 در باغستان شهریار.