تبلیغ خشونت

تعداد پاراگرف: 1

گمان‌هایی برده شده، آیا مایل نیستید به تبلیغات خشونت از جانب مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خاصه بازماندگان ادّعایی جوشیده از آقای محمّد و روحانیون شیعه چون آقای خامنه‌ای بپیوندید، آیا گمان نمی‌برید تکرار پنجاه و هفت شمسی سرگرم کننده باشد همچون آنچه اتّفاق افتاد، آیا وضعیّت جاری قابل تحمّل است، اگر فرض بر غیر قابل تحمّل بودن آن بگیریم آیا چاره‌ای هست. به گمان ما اختلال در شبکهٔ یک فلتا از جانب آقای خامنه‌ای در جهت شوراندن افکار بوده است، اگر این فرض نزدیک به واقع باشد چه گونه می‌توان از این قبیل حرکات در جهت رسیدن به فضایی نزدیک به آنچه گمان از تناسب داریم بهره برد، آیا به کل چنین موضوعی ممکن است. ۱۷:۱۱ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.