افغانیا، افغانستان

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم در افغانیا(افغانستان) موضوع تشویقی برای هر شحصی که ریش خود را اصلاح می دارر(دارند) در نظر گرفته شود، اصلاح تمام به مناسبتی شبیه به تیغ، “افغانستان” به تیتر نوشته افزوده شد و تیتر از “افغانیا” به “افغانیا، افغانستان” ویراست شد، ۱۴:۱۷ یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۶ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

موضوع شلیک به دو کودک در مرز ایالت نیمروز که به فوت یک کودک و زخمی شدن کودک دیگر انجامیده است به گمان موضوع با هماهنگی طالبان انجام گرفته و دو کودک در تیر رس نیروهای سپاه مشغول به انجام آنچه به آنها گفته شده است شده اند و نیروهای سپاه به دو کودک شلیک داشته اند، در مورد دو آبان(سرباز) نیز به گمان آمار از طریق همان بخش از سپاه در اختیار طالبان قرار گرفته است، به نظر رئیس حفاظت اططلاعات پیشین سپاه آقای طالب در این مورد هماهنگ دارنده بوده اند، 23:58 جمعه 3 تیر 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

پیشتر در روزهای گذشته در اتوبوس شهریار به سمت آزادی تهران به این گمان رسیده‌ایم در خصوص تاثیر همسر آقای عبدالله عبدالله در تداوم طالبان و احتمالاً گمان بردن به تاثیر گذاری ایشان نیز در مراودات طالبان مناسب است، اشاره به اتوبوس به دلیل احتمالاً بیش یک بار گمان بردن به حضور مسافری افغان به ترتیبی متاثّر از ایشان بوده است احتمالاً بر بستر آقای خامنه‌ای، باغستان شهریار، ۱۳:۳۸ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.