آقای علی شمخانی

تعداد پاراگرف: 2

مجموع جزا، همسر آقای شمخانی، در خصوص آقای شمخانی قرار به لغو جزاست، باغستان شهریار، ۲۱:۵۲ دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰.

هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص گمان به اطّلاع آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی از ترور آقای فخری زاده سخن به میان آمده است.