موضوعات اخیر

آندورا


مایلیم آقای خوان انریک بیبس سیسیلیا شاهزادۀ آندورا و همسر ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، داریی ایشان مسدود گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، به نظر همسر پادشاه آندورا با همسر آقای پوتین به هماهنگی در خصوص استقرار در آن منطقه رسیده‌اند، گویا از ارتش مسکو نیز دست کم یک زیر دریایی اتمی به سمت سواحل شرق و جنوب شرق اسپانیا در حرکت است، به گمان مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم در جبهۀ به گمان ما انحراف آن مایل به ساختن آندورا به عنوان جبهه و مرکزیّتی برای جنگ نظامی هستند. باغستان شهریار، 00:43 جمعه 2 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شش جزا در خصوص شاهزادهٔ آندورا اجرا شود. ۲۳:۳۹ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید