تناسب در اجتماع

تعداد پاراگرف: 2

در اسلاگ نوشته appropriateness به proportion ویراست شد. باغستان شهریار، 20:33 دوشنبه 16 اسفند 1400.

اگر مناسبتی برای حفظ پایه‌های مدنیّت بشر احساس گردد که در گمان ما چنین است و اگر در جوامع بشری مشکلاتی بنیادین باشد که در گمان ما چنین است گمان می‌بریم عدم نزدیک شدن به تناسب و دور شدن از آن در معدّل رفتاری حفظ پایه‌های مدنیّت انسان سبب بروز چنین نتایجی در جوامع شده است. اطراف میدان آزادی تهران، ۱۲:۳۹ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰. احتمالاً از پس از گمان حذف شد، ۱۲:۴۲ همین روز و حوالی. شرط وضعیّت جوامع بشری افزوده شد، ۱۲:۴۹ همین روز و حوالی. معدّل رفتاری افزوده شد، خیابان انقلاب حوالی ایستگاه بی آر تی استاد معین، ۱۲:۵۵ همین روز. شرط مناسبت حفظ افزوده شد، ایستگاه بی آرتی بهبودی، ۱۲:۵۹ همین روز.