موضوعات اخیر

تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت از جانب جامعه


به گمان مناسب است ساختاری از تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت توسسط جامعه بر قرار شوند که دست کم هر شش ماه نظارت بر پرداخت حقوق داشته باشند و به تائید جامعه برسانند و بدون تائید جامعه پرداخت منتفی و وضعییت مورد بررسی در زمانی مناسب و حدد اکثر یک ماه در خصوص انتقال به آلترناتیو یا ساختار جایگزین به تناسب برسند، مایلیم این موضوع اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، 10:32 چهار شنبه 30 شهریور 1401 سپتامبر 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *