اراک

تعداد پاراگرف: 1

اگر این حادثه در اراک نزدیک به واقع باشد به گمان ما به نظر چنین می‌رسد که شیر به عمد گرسنه نگه داشته شده است و فردی که برای غذا دادن به قفس اعزام شده از این موضوع بی اطّلاع بوده است. ۰۳:۳۸ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.