ارمنیا(ارمنستان)

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم از جانب ایروان جهت ترددد بدون ویزا و جواز با احتجام آذربایجان پیشنهاد به باکو ارسال گردد و در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، ۱۶:۵۷ چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۹ ۲۰۲۲ خانه ی آقای معررفی شده به عنوان شحص والد در باغستان شهریار.

اگر گمان مناسبی باشد آنچه در ترویج نفرت و کینه در ساختار آموزشی ارمنیا رسیده است مایلیم زیر ساخت آموزشی ارمنیا در شرایطی مناسب بررسی گردد و هر نوع مضمونی در مسیر رواج کینه و نفرت به ترتیبی مناسب ویراست گردد، همینطور در سطح کشور و تمام دنیا مایلیم بررسی موارد مرووج کینه و تنففر در ساختارهای آموزشی انجام شده و در صورت مناسب انگاشتن ویراست مناسب صورت گیرد، به گمان از آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنیا شبیه چنین به ذهن متبادر شده است که به نظر مطرح داشتنی مناسب است که مواردی اگر باشند در جنب وقایع به ترتیبی مطرح می شوند که پذیرش و هضم آن متناسب در نظر آید، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 15:24 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 منزل، باغستان شهریار. “به گمان از آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنیا شبیه چنین به ذهن متبادر شده است” افزوده شد، 15:42 همین حوالی. گویا همسر آقای الهام علی اف در ارتباط با خانوم الناز شاکردوست چنین حمله ای را ترتیب گرفته اند، چند روز پیش آنچه به گمان رسید عطش نیروهای ارتش آذربایجان به انتقام بود که به نظر عفول داشته است، همان اییام به گمان چنین رسید که از جانب ارمنیا نیز تلاشی به تلافی یا مقاومتی مرزی در این خصوص صورت نمی گیرد، به گمان فرمانده ی ارتش آذربایجان آقای ژنرال کریم ولی او Karim Valiyev، آقای الهام علی او Ilham Aliyev و آقای احمد داود اوغلو Ahmet Davutoğlu با آقای پاشینیان در ارتباط هستند، چند روز پیشتر که خبر هجوم نیروهای آذربایجان به مناطقی از قره باغ را خواندیم نوعی از همراهی بین آقای پاشینیان و آقای فرمانده ارتش آذربایجان به گمان رسید. 15:59 همین حوالی.