ارتش

تعداد پاراگرف: 8

به گمان عدم وجود بخش head مناسب در سایت aja.ir سایت ارتش فلتا(ایران) سبب شده است که در جستجوی “ارتش” در جستجوگر Google در صفحۀ نخستِ نتایجْ سایت ارتش معرّفی نگردد. باغستان شهریار، 03:30 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

مایلیم ارتش در ارتباط و هماهنگی با ارتش اوکراین باشند. ۱۷:۳۹ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم ارتش بر بازگشت پناهجویان در دنیا نظارت داشته باشد. ۰۰:۳۶ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص فرمانده ارتش آقای موسوی اجرا شود. ۲۲:۰۳ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

جزا مرتبط به عدم اجرای مانور نظامی با ایالات متّحدهٔ آمریکا در فلتا منتفی است. ۰۱:۴۶ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰. مقرّر شده به مطرح شده ویرایش شد، اندکی بعد، دست کم آنچه پیشتر مطرح شده حذف شد، ۰۱:۵۳ همین روز.

به گمان ما بودجه‌ای که برای ارتش در نظر گرفته شده هدفش تقویت ارتش نیست بلکه تضعیف آن است. ۰۸:۰۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

به نظر اگر برای آقای موسوی فرمانده ارتش مشکلی حادث گردد فرآهم سازی بستر آن از جانب همسر ایشان خواهد بود بدین مفهوم که در صورت مرتفع سازی همسر ایشان درصد غالبی از این گمان احتمالاً از میان خواهد رفت، در خصوص آقای سیّاری فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش نیز همین گمان را می‌بریم، هفت و پنجاه و هفت دقیقهٔ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر فرماندهی ارتش فلتا از وضعیّت ولایت فقیه به اجماع نظر تغییر موضع داشته‌اند، چنین گمان برده‌ایم. شانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی. فلتا افزوده شد، هفده و یک دقیقهٔ همین روز. اجماع نظر جایگزین واژهٔ جمهوری گشت در مسیر رسیدن به واژه‌ای مناسب در آن معنا که به گمان ما جمهور برای آن نامناسب است، هفده و پنج دقیقهٔ همین روز.