هنر

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما هنر جوشاندن بازتاب است از مخاطب، حال اینکه این بازتاب چه مضمون و زاویه و کیفیّتی دارد موضوع دیگری‌ست. پیشتر اشاره بر گمان خویش داشته‌ایم که هنر بدون اخلاق شکل نمی‌بندد و آن زیبایی‌ست که ممکن است بدون اخلاق در نظر آید، در این ایّام نیز این گمان را مناسب می‌پنداریم، این چنین نگرش در هنر و زیبایی البتّه به گمان به گوش ما رسیده است و مناسب پنداشته‌ایم، باغستان شهریار، ۱۸:۲۹ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰.