موضوعات اخیر

پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت


پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت، پیشتر به گمان چنین رسیده است که در فرم مربوط به اداره یا اداراتی دین و مذهب سوال شده است، مایلیم اگر چنین موردی باقی است حذف شود و اگر در مسیر حذف آن شخص مشکل سازی بود تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مطرح شده هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد. عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، نوشته شده در ویرایشگری از قبل مانده از WordPress در لپ تاپ، 16:41 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. انتشار 19:59 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *