موضوعات اخیر

بلوکهٔ دارایی، مسدود سازی اموال، مصادره


مایلیم دارایی وزیر امور خارجهٔ ونزوئلا آقای جورج آریزا مسدود گردد، ۰۲:۳۴ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱. همینطور دارایی خانوم هستی مهدوی، ۰۲:۳۸ همین حوالی.

مایلیم دارایی همسر آقای ناطق نوری مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۱:۴۷ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱. همینطور دارایی رئیس مجلس در ریاض، ۰۲:۱۰ همین حوالی. همینطور دارایی آقای محمّد مهدی حاج محمّدی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها.

مسدود سازی اموال به عنوان نوشته افزوده شد، مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر مسدود سازی‌های مطرح شده مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۲:۵۰ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم دارایی آقای محسن رضائی به نفع جامعه مصادره گردد، باغستان شهریار، ۲۱:۰۶ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم دارایی روسای بانک که عرضهٔ خدمات به مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم دارند بلوکه گردد. باغستان شهریار، ۰۷:۴۵ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰. همینطور مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما، ۰۷:۴۷ همین روز.

مایلیم دارایی پزشکانی که به مدّعیان ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خدمات پزشکی در عرضه دارند بلوکه گردد. باغستان شهریار، ۰۷:۱۳ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰. تمام از پیش از پزشکان حذف شد، ۰۷:۴۳ همین حوالی.

مایلیم دارایی تمامی افرادی که دارایی ایشان مصادره شده است بلوکه گردد.باغستان شهریار، ۰۴:۵۸ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم دارایی آقای محسن رضائی بلوکه گردد، در صورتی که موضوع مصادرهٔ دارایی ایشان مطرح باشد هدف دست کم از منظر ما جامعه خواهد بود. باغستان شهریار، ۰۴:۵۲ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰. همینطور آقایان ظریف و نمکی، ۰۴:۵۲ همین حوالی. و آقای زاکانی و آقای رئیس دفتر آقای رئیسی، ۰۴:۵۶ همین حوالی.

آیا مماشات ما با این نجاسات و همپیالگانشان بیش از حد به درازا نکشیده است، بلا نسبت نجاسات، با اینکه پیشتر موضوعات مشابه مطرح شده امّا به ترتیبی که به گمان ما مناسب باشد به قرار نرسیده است به هر حال مایلیم دارایی تمامی مشکل سازان در موارد مطرح شده بلوکه، مغزشان خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد و مغز مشکل سازان در این موضوع خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۲۲:۴۱ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰. خاموش و حذف به مشکل سازان موارد مطرح افزوده شد، ۱۲:۲۸ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

,

دیدگاهتان را بنویسید