مصادرۀ دارایی، آسیای میانه

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دارایی آقایان Emomali Rahmon احتجام(رئیس جمهور) تاجیکیا(تاجیکستان)، Shavkat Mirziyoyev احتجام(ریاست جمهور) ازبکیا(ازبکستان) و Serdar Berdimuhamedow احتجام(ریاست جمهور) ترکمنیا(ترکمنستان) مسدود و به نفع نهاد منظر مصادره گردد و هر سه شخص ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 05:20 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401. همینطور موارد مطرح مایلیم در خصوص همسران هر سه شخص ایشان نیز اجرا گردد، 05:51 همین حوالی. لینک اسامی از کپی پیست Google جامانده حذف شد، 05:53 همین حوالی.