خودروسازی

تعداد پاراگرف: 3

در خصوص تعطیل داشتن سایپا به دلیل محصولات کم کیفیّت در صورتی که کارشناسی تامین حقوق تا پایان پرداخت بازنشستگی درصد بالایی از تناسب را نمایان سازد و به شرط احتجام(رای اکثریّت) تعطیلی سایپا را مناسب می‌پنداریم و مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص ناقض آن صورت گیرد، باغستان شهریار 08:15 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

چنین گمان برده‌ایم که در طرّاحی سمند با نظر آقای خامنه‌ای درب‌ها با ارتفاع بیشتر قرار داده شده‌اند تا بیرون آوردن دست و گذاردن بر لبۀ در دشوار گردد. در phpmyadmin نوشته شده است، باغستان شهریار، 23:42 جمعه 20 اسفند 1400.

نوزده یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار لزوم استفادهٔ مدیران خودروسازی از خودرو ساخت خویش برای کمپانی‌های تولید خودرو در ساختار حکومت را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.