بلوچستان و سیستان

تعداد پاراگرف: 1

به گمان قتل آقای محممد کریم حملی امام جماعت روستای گوازدر در بلوچستان که روز گذشته خبر آن در برگه ی bbcpersian در Instagram.com به نظر رسید کار آقای محسن رضایی بوده است، این موضوع در 31 ماه مِی میلادی واقع شده و امروز 14 ماه جون میلادی است، برخی از جزئییات خبر از سایت اقتصاد نیوز استخراج شد، 14:57 سه شنبه 24 خرداد 1401، خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).