موضوعات اخیر

بلاروس


مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص آقای الکساندر لوکاشنکو Александр Григорьевич Лукашенко و همسر ایشان خانوم گالینا لوکاشنکو و جز مجموع جزا برای پسر آخر ایشان(بررسی احتمال هجده سال تمام) در خصوص هر سه پسر ایشان آقایان ویکتور، دیمیتری و نیکولای لوکاشنکو اجرا گردد، باغستان شهریار 00:42 جمعه 16 اردیبهشت 1401.


دیدگاهتان را بنویسید