بیت کوین

تعداد پاراگرف: 1

هفت و بیست و هشت دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، وضعیّت مالکیّت شخصی ما بر بیت‌کوین و مقرّرات مرتبط با آن را منتفی در نظر می‌گیریم، به نظر مسیرهایی در جامعه همچون ساختار آموزش پایه و سپاه چنین جهت دهی به امواج فکری و ممکن شدن چنین مواردی را مقدور می‌سازند، البتّه هم پای موضوع جلوه دادن شرکتی چون سونی و دولت آلمان نیز بی تاثیر نیست با اینکه در پایهٔ نظر ایشان هم تلاش به دیجیتال سازی پول‌های کاغذی به نظر موجود می‌رسد امّا گویا خالق بیت‌کوین تمایلی به خروج از وضعیّت متن باز آن ندارند. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.