موضوعات اخیر

پرورش سگ مختصّ نابینایان


مایلیم هر شخص مشکل ساز در مسیر پرورش سگ مختص به نابینایان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان مسدود و به نفع نهاد منظر مصادره گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، باغستان شهریار 02:31 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401.

مایلیم در صورت تمایل ارتش بر پرورش سگ‌های نابینایان نظارت داشته باشد، خیابان کریم خان، تهران، گمان می‌بریم احتمالاً تغییر نام این خیابان مناسب است مگر اینکه در مخیّله گنجاندن “آقای” پیش از کریم خان بگنجد. ۱۸:۰۲ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید