چال نمودن

تعداد پاراگرف: 1

لازم دیدید وزیر کشور آقای احمدی را گوشه کناری چال کنید. ۱۴:۰۵ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور هر یک از اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام. ۱۴:۴۹ همین روز. همینطور تمامی افرادی که طرحی از گوش و چنین به تمایل ما دارند مگر آقایان خامنه‌ای و موسوی. ۱۵:۰۸ همین روز.