کانادا

تعداد پاراگرف: 3

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محسن هاشمی رفسنجانی مسیر بازگشت سرمایه های مالی منتقل شده به کانادا و عودت به گمان بورسیه های نا مناسب در سراسر جهان از فلتا(ایران) را هموار میسازد، 14:25 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان جابجایی مالی قضات در فارا(روسیه) و آبان‌های(سرباز) وابسته به مسکوی هم قطار آقای پوتین با همکاری ملکهٔ انگلستان در سیستم مالی کانادا صورت می‌گیرد، باغستان شهریار، ۱۵:۴۹ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱.

ارادهٔ ما بر عودت دارایی این حوالی از کاناداست، خانوادهٔ آقایان خمینی، خامنه‌ای، موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی در صدر این موضوع هستند، البتّه این موضوع محدود به یک کشور نیست. نوزده و چهل و نه دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی.