انتقال پایخت

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص انتقال(تقسیم) پایتخت(تهران) اجرا گردد، ما از واژۀ انتقال یا تقسیم بهره برده‌ایم، گویی شخصی در این ساختار به گمان ما غلط حقّ طلاقی به همسر خویش بخشیده باشند و با افتخار آن را همچون ارث پدر خویش تعریف دارند، آیا ارث پدرشان نیست، آیا ارث پدرشان است، باغستان شهریار 09:07 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401. همینطور بازگردانی قدرت به مناطق از مسکو به عنوان پایتخت فارا(فدراسیون روسیه)، 23:28 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

نوزده و هفت دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار انتقال بانک مرکزی به یزد و انتقال دولت به خارج از تهران به پیشنهاد تغییر داده شد، همینطور قرار شمیرانو جهت شفّاف سازی وضعیّت اسناد.