موضوعات اخیر

دسته: کردستان

  • کردستان

    در خصوص کردستان دست کم سه موضوع، شرط احتجام، خلع و تحت مدیرییت امن بودن آقای مسعود بارزانی، ترددد آزاد در مرز غربی فلتا(ایران) گمان می بریم برای بودن مدیرییت آن منطقه به عنوان مثال چون سققز و سنندج زیر نظر آقای نچیروان بارزانی مناسب باشد، اعتصاب در حوالی آن منطقه که[…]