موضوعات اخیر

دسته: پلیس

 • پلیس گشت ارشاد

  در خصوص فوت خانوم مهسا امینی به گمان توسسط گشت ارشاد به ذهن چنین می رسد که آیا مناسب است اشخاصی که مشغول کار در گشت ارشاد پلیس بوده و از آن به ارتزاق رسیده هستند در سطح جامعه تردد داشته باشند، اگر هنجار ایشان بر تار و پود موجودییت ایشان تاثیر[…]

 • پلیس راه

  پیشتر به گمان در خصوص تمایل به خارج از مسیر و با فاصله ی دست کم پانصد متر بودن پلیس راه از مسیر سخن به میان آمده است، مایلیم اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 14:30 جمعه 18 شهریور 1401[…]

 • اینترپل، پلیس بین الملل

  به گمان آقای احمد ناصر الرئیسی رئیس اینترپل Interpol در ترانزیت مادده ی مخددر شیشه از فلتا(ایران) از طریق تارا(ترکیه) به اروپا نقش دارند، اینترنت اشتراکی گوشی خانوم والده، ۰۸:۱۳ یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

  مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس پلیس[…]

 • پلیس، نیروی انتظامی

  به گمان آقای مسعود کیمیایی(کارگردان) دست کم به عنوان هماهنگ دارنده در پس حمله به پلیس در خیابان طالقانی تهران قرار دارند، به گمان موضوع به سفارت ایالات متتحده ی آمریکا نیز مرتبط است و به نوعی هشدار به پلیس، گمان می بریم در این خصوص و سنگ پرانی و شلیک ماموران[…]