موضوعات اخیر

دسته: مشاری خراسان

  • بجنورد

    پیشنهاد ما برای نام شهر غلامان در شمال بجنورد “بیشه‌در” است. شانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. شمال بجنورد افزوده شد، هفده و چهار دقیقهٔ همین روز.

    ما پیشتر در خصوص کردکوی گمان به زاویه داشتن[…]