موضوعات اخیر

دسته: مشاری خوزستان

 • خوزستان

  به گمان رساندن آب در خوزستان یا افتتاح طرح آب رسانی از جانب آقای خامنه ای ممنوع شده بوده است و با حضور آقای رئیسی آن ممنوعییت شکسته و طرح افتتاح شده است، ۰۰:۱۰ شنبه ۱۲ شهریور سپتامبر ۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • بندر ماهشهر

  به گمان درگیری مسللحانه در بوستان مهتاب مسکن مهر بندر ماهشهر از طریق امام جماعت بندر ماهشهر آقای سیید امیر محممدی پور اجرا شده است جهت ایجاد و توسعه ی نا امنی، 00:53 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. نام آقای سیید امیر محممدی پور افزوده[…]

 • آبادان

  به گمان ترور آقای مجید عبدالباقی برادر آقای حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان کار آقای مقتدی صدر بوده است و مجریان پس از انجام به سمت عراق متواری شده اند. 22:48 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست[…]

 • خرّمشهر

  به نظر برنامهٔ آقای خمینی مرگ یک شهر و روشن داشتن آتشی با چنان هجم در قلب افراد بوده است. چنین گمان برده‌ایم. شانزده پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.