موضوعات اخیر

دسته: قطر

  • قطر

    آیا چنین تنها به گمان ما رسید یا قطر به عنوان نقطهٔ مرکزی با پشتیبانی هند و تارا در روز گذشته در شرف روشن ساختن آتش جنگی جهانی بودند. ۰۹:۱۴ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.