موضوعات اخیر

دسته: عراق

  • عراق

    پیشتر در خصوص تمایل منظر بر برپایی راکتور هسته ای در عراق سخن به میان آمده است، آن طور که به گمان رسیده گویا عراق دارای راکتور بوده است و در خلال جنگ با فلتا(ایران) در جبهه ی شرقی از غرب مورد حمله قرار می گیرند از جانب افا(اسرائیل) و راکتور از[…]

  • حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا

    به نظر پروژه‌ای از حذف افراد زاویه دار با ولایت فقیه توسّط آقای موسوی در جبه‍هٔ جنگ در دوران جنگ با عراق در فلتا بر قرار بوده‌است، دست کم ما گمان میبریم آقای سیّاحی مرتبط به کارخانجات میهن یکی از شاهدین این بحث در تدارک پشت خطّ مقدّم بوده‌اند، چنین گمان برده‌ایم،[…]

  • آقایان بارزانی

    یازده و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوعی که از برادر کشی در اواسط سال کذشته از اقلیم کردستان عراق از جانب برادران بارزانی مطرح شده بود در عداوت همدیگر نمایشی برای پوشش ارتباط و تداوم مسیر حاضر بوده است، چنین به[…]