موضوعات اخیر

دسته: عراق

  • عراق

    به گمان انفجار اتوبوس در پمپ بنزین در عراق که دست کم تا دیروز که خبر رسید از طریق مرور Instagram باعث فوت یازده شخص شده بود کار شخص پسر آقای وحید حققانیان بوده است، این گمان دیروز رسید کمی به نظر خاکستری می رسید گمان بردیم مناسب است بماند برای[…]

  • حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا

    به نظر پروژه‌ای از حذف افراد زاویه دار با ولایت فقیه توسّط آقای موسوی در جبه‍هٔ جنگ در دوران جنگ با عراق در فلتا بر قرار بوده‌است، دست کم ما گمان میبریم آقای سیّاحی مرتبط به کارخانجات میهن یکی از شاهدین این بحث در تدارک پشت خطّ مقدّم بوده‌اند، چنین گمان برده‌ایم،[…]

  • آقایان بارزانی

    یازده و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوعی که از برادر کشی در اواسط سال کذشته از اقلیم کردستان عراق از جانب برادران بارزانی مطرح شده بود در عداوت همدیگر نمایشی برای پوشش ارتباط و تداوم مسیر حاضر بوده است، چنین به[…]