موضوعات اخیر

دسته: گمرک

  • گمرک، گمرکات، گمرکی

    به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) آقای سیید عمادالددین خاتمی مشکل گمرک و رفت و آمد اشخاص را بر طرف می سازد، از اشخاص به عنوان مثال آقای داریوش اقبالی خواننده ی پاپ فارسی یا اشخاص نظیر ایشان که پس از سال 1357 شمسی به بیرون از[…]