موضوعات اخیر

دسته: ارز دیجیتال

  • بیت کوین

    هفت و بیست و هشت دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، وضعیّت مالکیّت شخصی ما بر بیت‌کوین و مقرّرات مرتبط با آن را منتفی در نظر می‌گیریم، به نظر مسیرهایی در جامعه همچون ساختار آموزش پایه و سپاه چنین جهت دهی به امواج فکری و ممکن شدن چنین[…]