موضوعات اخیر

دسته: فرار

  • فرار، راه خروج

    Comma پس از scape به اسلاگ نوشته افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۷:۲۱ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

    مایل نیستیم راه فراری از طرف افراد مشرف به موضوعات بسته شود. اندیشه، در هرحالتی خاکستر داشتن پای آقای همسایۀ طبقۀ بالا، گمان می‌بریم ایشان جهت اجرای جزای مدّ نظر[…]