موضوعات اخیر

دسته: اروپای شرقی

  • اوکراین

    خبر فوت پانصد و سی آبان(سرباز) ارتش اوکراین را در سایت خبر گزاری فارس خواندیم، فارغ از موثثق بودن آن خبر گمان می بریم دو مورد در توققف فوت آبان های ارتش اوکراین در جنگ با نیروی وابسته به مسکو موثثر است، رسیدن به نقطه ی فکری برچیدن محافل سلسله ی آقای[…]

  • هونی، هانی، مجاریا، مجارستان

    Huny
    مجاریا(مجارستان)، مایلیم نام لاتین مجارستان از هانگری به هونی Huny ویراست شود، ۰۲:۲۹ شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به[…]