موضوعات اخیر

دسته: خدا

  • حضرت دوست

    هر چه هست نعمت اوست هر چه نیست حکمت اوست، همینمان مانده است در عوض پالایش خویش بیاندازیم گردن این و آن کسی هم دم دست نبود از این خزئبلات یه عدّه به گمان ما منحرف گستاخ قاتل تکرار کنیم که حضرت دوستی سلطان سایه‌هایی ارباب حلقه‌هایی ایزد بی منتهایی خداوندگار هر[…]