موضوعات اخیر

دسته: وزارتخانه

 • وزارت تجارت

  مایلیم تجارت انحصاری و مونوپول در حکومت حذف گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 15:32 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هر نوع” از پیش از “تجارت” حذف شد، 15:35. “سطح” پیش[…]

 • وزارت ورزش و جوانان

  به گمان مناسب است تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو وزارتخانه ی ورزش و جوانان که به گمان مناسب می آید وزارت جوانان در رابطه ای مناسب با مجمع نمایندگان و وزارت آموزش باشد، 22:36 یکشنبه 30 مرداد 1401 آگوست 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • وزارت بین الملل(خارجه)

  مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن[…]

 • وزارت کار

  پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت وزارت کار به ساختار قضایی و تمایل به مسدود سازی دارایی هر شخص مشکل ساز در این خصوص سخن به میان آمده است، موضوع ایجاد بستری برای اجرای خودکار فرآیندهای قضایی و اجرایی احکام مرتبط به وزارت کار است بدون اینکه شخص رجوع به ساختار دیگری[…]

 • وزارت امنییت

  پیشتر در خصوص گمان به مناسبت استفاده از نام “اططلاعات” جهت پشتیبانی از اططلاع رسانی به شخص شهروند سخن به میان آمده است، اگر در مسیر تغییر نام «وزارت اططلاعات» که به گمان دست کم در تعریف مشغول کار امنییتی هستند و گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی[…]

 • وزارتخانه

 • وزارت فرهنگ

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف لغت ارشاد از نام وزارت فرهنگ و هر شخص مطرح دارندۀ لزوم اخذ جواز برای آثار هنری همچون موسیقی و فیلم اجرا گردد، باغستان شهریار 21:01 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. همینطور به گمان ما هر شخص جهت دهنده[…]

 • ارتباط

  مایلیم دارایی افراد اخلالگر در ارتباط مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۰:۱۷ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱.

  آیا تهیّهٔ اینترنت و خطوط ارتباطی از یک مرکز به مفهوم صدور اجازهٔ رصد محتوا توسّط آن مرکز است که ارتباط کاربر توسّط آن مرکز مورد رصد قرار گیرد، اگر مناسبت[…]

 • پاکسازی مین

  مایلیم دارایی افراد مشکل ساز در مسیر پاکسازی مین‌های جنگی فلتا در مرز عراق بلوکه گردد، محتمل می‌دانیم رسیدن به فضایی که برخی از نمادهای جنگ کلاسیک چون مین را به محک آزمون کارایی کشیدن، جادّهٔ باغستان شهریار، ۱۷:۲۴ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

  به گمان ما[…]

 • تلاش در مسیر حذف ویزا

  اگر گمان ببریم تلاش در جهت حذف ویزا مناسب است گمان می‌بریم در مسیر تلاش برای حذف ویزا از اولویّت‌ها در نظر داشتن سه کشور اندونزی، بنگلادش و پاکستان در سطح کشور دست کم برای تهران مناسب است. باغستان شهریار، 10:46 جمعه 5 فروردین 1400. “با فرض مناسبت تلاش برای حذف ویزا”[…]

 • وزارت اطّلاعات

  آیا می‌توان وزارت اطّلاعات را از وضعیّت امنیّتی به پاسخگوئی در نظر گرفت، آنجا که هر چه پرسیده شود دست کم سر نخ و باریکه‌ای از روشنائی راه برای شهروند به دست رسد، آیا مناسب است ما وضعیّت امنیّت را در وزارت خانه‌ای دیگر در نظر بگیریم و این موضوع را در[…]

 • وزارت گردشگری

  مایلیم گردشگری وزارتخانه‌ای مستقل باشد، همینطور اجرای هر شش جزای هر فرد ناقض. ۱۰:۴۲ شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

 • شرکت ملّی پست

  عنوان مطلب از پست به شرکت ملّی پست ویراست شد، باغستان شهریار، 20:20 چهارشنبه 18 اسفند 1400.

  در صورت تمایل ارتباط گیری‌های مطرح شده در محل پست صدرا مرتبط به استان فارس را مطالعه بفرمایید. احتمالاً برای روئت ارتباط گیری‌ها نیاز به اپ نقشهٔ گوگل خواهید[…]

 • وزارت پزشکی

  به نظر وزارت پزشکی برای نام آنچه پیشتر سلامت و بهداشت مطرح شده بود مناسب است. چنین گمان برده‌ایم. عنوان نوشته به “وزارت پزشکی” از “وزارت بهداشت” تغییر داده شد. هشت و چهل و نه دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.

  هفده[…]

 • آقای بهرام عین اللهی

  شش و سه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا ما به شخصیّت گرانمایه اشاره داشته‌ایم، این ایجاب وضعیّت است که چوب نازک کبریتی شده است ستون پایانی حکایتی، احتمالاً، دست کم یکی از آن‌ها، البتّه گمان ما همان پایانی‌ست، بلا نسبت ستون و چوب کبریت، چنین به گمان ما[…]

 • آقای احمد وحیدی

  ده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر به سفر آقای وحیدی به بلوچستان و سیستان در خصوص جلوگیری از طرح‌های گسترش آن منطقه گمان برده‌ایم، به نظر ایشان در بتن کارشکنی‌های موجود حضور دارند و شاید بتوان گفت گسترهٔ آن از موضوعی مرتبط با زندگی[…]