موضوعات اخیر

دسته: سازمان آمار

  • سازمان آمار فلتا(ایران)

    مایلیم در هر اشاره به آمار موضوعی به عنوان مثال ما در فلتا(ایران) در بین تولید دارندگان محصولات بر گرفته از دانش اتمی جزو پنج کشور برتر هستیم به ارزش و رتبه ی پاسپورت فلتا(ایران)، رتبه ی اقتصادی، رتبه ی علمی و رتبه ی ارتش فلتا(ایران) یا دست کم سه مورد از[…]