موضوعات اخیر

دسته: ایدئولوژی

  • حریم ایدئولوژی

    فزونی دین یا هر ایدئولوژی دیگری از ارادهٔ فرد استفاده کننده دست کم به گمان ما مناسب به مدیریت است. نوزده و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

  • دعا

    خدا همهٔ رفتگان را بیامرزد، خدا به همه سرافرازی، سلامت و طول عمر ببخشد، خدا همه را به هر آنچه می‌خواهند برساند، الهی آمین، ما به دعا معتقد نیستیم، دیگران شاید باشند، در مجموع گمان ما چنین است. پیشتر احتمالاً اشاره یا اشاراتی شبیه به این مضمون داشته‌ایم، هشت و سی و[…]