موضوعات اخیر

دسته: اوپراتور موبایل

  • ایرانسل – irancell

    به گمان در موضوع مناقصه که به موجب آن گویا با وجود پیروزی Turkcell شرکت مربوط به آفریقای جنوبی(MTN) کار استقرار را به انجام رساند پسر آقای خاتمی(احتجام(ریاست جمهور) پیشین) ذی نفع بوده‌اند و از این معامله مبلغ یا سهمی دریافت داشته‌اند و گویا موضوع دریافت سهم تا همین لحظه ادامه دارد.[…]