موضوعات اخیر

دسته: صنعت عمران

 • پاناما

  مایلیم به شرط احتجام پل موجود بر روی کانال پاناما از سمت Panama city شهر پاناما و در صورت موجود بودن در دیگر نواحی پاناما یا هر معبر در سر تا سر جهان که ارتفاعی به نظر نا مناسب دارند نوسازی یا باز سازی شوند یا از نو به ایجاد برسند به[…]

 • کانال شمال آفریقا خطط استوا

  به گمان پیگیری موضوع کشیده شدن کانال شمال آفریقا در منطقه ی کویری از غرب تا شرق شمال آفریقا برای اروپا در موضوع تامین گاز زمستان موثثر است، 10:44 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم کانالی از غرب آفریقا[…]

 • عدم استفاده از توالت چمباتمه ای

  مایلیم کاسه توالت های فرنگی همراه نصب رایگان و آموزش استفاده به ترتیبی مناسب در اختیار هر شخص قرار گیرد و خرید و فروش و اجاره ی ملکی که مجههز به دستشویی و خلا است بدون برخورداری از توالت فرنگی شامل جریمه گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع[…]

 • مترو

  چند سال پیشتر چنین شنیدیم که گویا از ژاپن برای بازدید از تونل های مترو تهران آمده بودند و بعد از روئت آنها را مناسب تونل های فاضلاب مطرح داشته اند از پهنای اندکشان، 15:21 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “دانسته اند” به “مطرح داشته اند”[…]

 • تصادف قطار

  به گمان تصادف قطار با کامیون در ایالت میزوری ایالات متتحده ی آمریکا کار آقای بایدن شخص تکیه زده بر کرسی کاخ سفید بوده است، 01:47 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. فاصله از پیش از زمان حذف شد، 02:09 همین حوالی.

  به گمان خروج قطار از ریل در مسیر یزد مشهد عمدی بوده و توسسط آقای محممد رضا گلزار انجام گرفته است، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۰:56 چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱. مسیر مشهد به یزد به گمان صحیح است، از اشاره به زائر بودن فوت شدگان در خبر چنین گمان بردیم که[…]

 • راه آهن

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر احداث خط و قطارهای تندرو در سطح کشور اجرا شود. باغستان شهریار 05:23 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

 • سد

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض مدیریّت سد توسّط احتجام بومی(رای اکثریّت شهروندان منطقۀ همجوار سد) اجرا شود، باغستان شهریار 21:52 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. به گمان در وضعیّتی پایه در تاسیس سد مناسب است مسیر رودخانه یا جامعۀ ذی نفع رسد شوند امّا در[…]

 • جاده، راه و بزرگراه

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر ایجاد مسیر ارتباطی از شمال شرق افغانیا به ختن اجرا گردد، همینطور در خصوص بررسی و واکنش مناسب در مورد آسفالت سطح کشور نسبت به شخص مجری، شخص ناظر و شخص مدیر، باغستان شهریار 15:42 یکشنبه[…]

 • دریا به دریا و تونل و شهر زیر دریا

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای کانال دریا به دریا در اتّصال خزر به عمّان اجرا گردد همینطور اجرای شهر زیر آب در عمّان و خلیج و خزر و مراکز تفریحی و اوپرای زیر آب(ایدۀ اوپرا نخست برای شهر انزلی مطرح[…]

 • بررسی ابنیه، آزمون ساختمان‌ و بنای دولتی و شخصی

  در خصوص املاک خصوصی این موضوع نیازمند کسب اجازه از شخص مالک ملک است، مایلیم تمامی ابنیه از زوایای مختلف امنیّتی به رایگان مورد بررسی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:08 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. گمان می‌بریم پیشتر دست کم به بخشی از این موضوع همچون بررسی فونداسیون و اسکلت بنا از طریق[…]

 • سنگ فرش

  در پیوند شهر تهران در پاراگراف بعد(نقل از نوشتهٔ شهر تهران) flowup.ir به hifor.ir ویراست شد. باغستان شهریار، ۱۴:۵۰ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

  نقل شده از نوشتۀ شهر تهران:

  “به گمانمان چنین رسید در مسیر دربند که خطّ راهنمای[…]

 • زیر ساخت شهری

  گمان می‌بریم اجرای زیر ساخت شهری در معبر خودرو یا دست کم انشعاب منفرد با فاصلهٔ چند ده متری از درب منازل مناسب باشد. ۱۵:۰۳ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

 • پلّه

  گمان می‌بریم مناسب باشد در ضرورت استفاده تا حدّ امکان ارتفاع پلّه کم و طول آن بیشتر باشد. ۱۶:۵۵ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

 • دستشویی عمومی

  گمان می‌بریم مناسب باشد درب‌های دستشویی‌های عمومی پر یا خالی بودن آن را به بیرون اطّلاع دهند، و به نظر این موضوع جدیدی نیست. ۱۶:۵۰ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

 • برق ساختمان

  مایلیم ساختمان‌ها به وضعیّت نوسان گیر مجهّز و پریزهای برق دارای کلید قطع و وصل باشند. هفده و سی و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

 • آقای اِلان ماسک

  در مسیر جلوگیری از استقرار و برقراری شرکت‌های آقای ایلان ماسک در مشتقّات تهران چه کارهایی صورت گرفته است. هشت و چهل و سه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • آسفالت

  مایلیم آسفالت در غرب مرز پاکستان و شرق مرز افغانیا رسیدگی شود با مبدا نظر جغرافیایی فلتا، در خصوص کیفیّت آسفالت سه موضوع مطرح است، پیمانکار، ناظر و مدیریّت زیرساخت منطقه چون شهردار و مَشاری(استاندار). چنین به گمان گمان و تمایل ما رسیده است، سیزده و سی و هشت دقیقهٔ چهارشنبه پانزده[…]

 • ساختمان، بنا، ابنیه

  چهارده و هشت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به برج شهرها، طرّاحی و امکانات ابنیه، تولید شیشه‌های مقاوم برای زیر دریا و خلا، تولید خاک فیبری سبک جهت کشت گیاه و درخت در طبقات به پیشنهاد تغییر داده شده است.

  ده[…]

 • تراموا

  مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ برپایی تراموا در شهرها دست کم خیابان‌های اصلی اجرا شود. ۱۵:۲۲ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰.

  شش و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض بر این داشته باشیم[…]

 • شهربازی

  دوازده و چهل و نه دقیقۀ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار مرتبط به احداث شهربازی را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.