موضوعات اخیر

دسته: کارخانه

  • کارخانه ی فولاد خوزستان

    به گمان مشکل سایبری برای سیستم رایانه ای کارخانه ی فولاد خوزستان توسسط آقای محممد رضا گلزار ایجاد شده است، ۱۲:۴۸ دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۷ جون ۲۰۲۲ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). در گوشی دسته ها نا پیدا بودند از طریق لپ تاپ منتشر شد، 13:01 همین حوالی.

  • موادّ اوّلیّهٔ کارخانجات

    به نظر برخی کارخانجات جهت استفاده از موادّ اوّلیّهٔ وارداتی اجبار شده‌اند به انواع روش‌ها از ارعاب و تحدید. چنین گمان برده‌ایم، یازده و پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.