موضوعات اخیر

دسته: داعش

  • داعش

    به گمان آقای زارع پور(وزیر ارتباطات) در خصوص ارتباطات اینترنتی با داعش همکاری داشته اند. ۱۵:۳۳ چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۲۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

  • آقای علی اکبر ناطق نوری

    گمان می‌بریم همسر آقای ناطق نوری عزم راسخی دارند گویا به نوعی برخی از موارد را در خصوص دارایی ما در دسترس درآورده‌اند یا به دسترس ایشان رسانیده شده است از قبیل حساب اینستاگرام کاخ نیاوران و افرادی نزدیک به آقای فتّاح و صرّاف حواله، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۲:۵۴ چهارشنبه[…]

  • همکاری با داعش

    آنچه به نظر می‌رسد گویا عدّه‌ای با داعش همکاری داشته‌اند و این موضوع احتمالاً بتوان گفت نیازمند رسیدگی است، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. نه و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.