موضوعات اخیر

دسته: غرور

  • گستاخی

    گمان می‌بریم اگر شکلی از گستاخی امکان بروز می‌یابد در این روز و ساعات بستر آن توسّط آقای اسحاق جهانگیری فرآهم شده است. ۲۳:۰۲ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

    فرق است بین آن که گستاخ به دنیا می‌آید و آنکه گستاخ از دنیا می‌رود. چنین گمان برده‌ایم.[…]