موضوعات اخیر

دسته: لعنت

  • لعنت و نفرین

    به حال آقای محمّد داعیه دار ختم سلسلهٔ آقای آدم چه تفاوتی دارد که ما ایشان را لعن و نفرین بفرستیم یا نه، در هر حال به گمان ما به حال ما امّا شاید توفیر داشته باشد که گمان می‌بریم نفرین و لعن از حقارت می‌جوشد. ۲۱:۱۲ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.

    […]