موضوعات اخیر

دسته: تردید

  • یقین و تردید

    به گمان ما در قیاس یقین و تردید یقین خطرناک‌تر است، شاید مناسب باشد چنین گمان بردن که یقین راهی است برای بستن پای عقل، بستن بال فاصلهٔ انسان و دیگر جانداران. باغستان شهریار، ۰۸:۵۶ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.