موضوعات اخیر

دسته: غرامت

  • غرامت

    مایلیم مورد بررسی قرار گیرد هر موضوعی از غرامت مطرح شده در ارتباط با ما. ۰۹:۱۷ جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰.

    مایلیم در هر نقطه از جهان موضوعی در خصوص اخذ غرامت از افرادی که تعدّی و عبور از حریم و حرمتی را به انجام رسانده‌اند شنیده[…]