موضوعات اخیر

دسته: تربیت

  • ادب طبقهٔ حسّاس

    گمان می‌بریم تربیّت آغاز شده است و کلام ایشان به نظر فارغ از اشراف و سیطره در ناگزیری ایّام جاری‌ست، دست کم از کلام خانوم شاکردوست چنین ظنّی به ما رسید، به هر ترتیب چندی چون ایشان شاید آخرین روزها در این کیفیّت جسمی و اجتماعی را پشت می‌گذارند. ۱۴:۵۴ جمعه ۱۵[…]