موضوعات اخیر

دسته: گوآنتانو

  • گوآنتانو

    مایلیم در صورت تمایل هر سه قوا بر احداث هر دو نسخهٔ گوآنتانو به همراه اتاق گاز نظارت داشته باشند، خیابان کارگر شمالی حوالی تقاطع خیابان شهریور تهران، ۱۲:۴۵ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

    مایلیم در صورت تمایل آقای سلامی بر انتقال رئیس دفتر آقای رئیسی به[…]