موضوعات اخیر

دسته: یهودیّت

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • کنیسه

  • آقای Adolf Solomonovich Shayevich خاخام(ربّی) کنیسۀ Choral مسکو و همسر ایشان، 09:32 همین حوالی. در انگلیسی به خاخام Rabbi(ربّی) اطلاق می‌گردد، شاید مناسب باشد گمان بردن که ادّعای خدایی در روز روشن است، “زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت زآن سبب بینی در آویزان دو صد حلّاج را”.[…]

 • آقای محمّد، خاتم سلسلهٔ پیامبری آقای آدم و ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم

  گمان نمی‌بریم آقای علی راهی زاویه دار با آنچه آقای محمّد ترسیم نموده‌اند را رفته باشند دست کم در اراده و همّت. آقا به نام‌های آقایان آدم و ابراهیم در عنوان نوشته افزوده شد، 20:46 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.

  کدام یک از پیامبران به صراحت آنان[…]