موضوعات اخیر

دسته: کعبه

  • تخریب کعبه

    به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای حسین طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه مسیر تخریب کعبه را هموار میسازد، 01:09 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

    • آقای سیّد عبدل الفتّاح نوّاب، از ایشان به نظر به عنوان[…]