موضوعات اخیر

دسته: کلیسا

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • کلیسای ارتودکس

  • آقای Patriarch Neophyte کشیش اعظم کلیسای ارتودکس بلغاریا(گویا گمان برده باشند بلغارستان نیز یک مشاری(استان) مشتق از تهران است)، 22:37 همین حوالی.
  • نگارش دقایقی قبل به تازه نخست ویراست شد، 22:30 همین حوالی.
  • آقای تئودوسیوس ملقّب به عطا الله اسقف اعظم کلیسای فلسطین، 06:43 همین حوالی.

  مایلیم[…]